troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Harry Potters Publisitet
Lucky Luke? den berømte Lucky Luke?!
— Boston, Lucky Luke: Vogntogene

Hvis du er mer kjent og populær innad i et fiktivt univers enn du selv er klar over, eller greier å ta inn over deg, har du Harry Potters Publisitet. Dette har selvsagt opplagte fordeler. Men mange heltefigurer, særlig innen detektiv-og superheltsjangeren, opplever det også som problematisk fordi det er vanskelig å operere på en diskret måte når alle kjenner deg igjen. Og hvis du er populær nok risikerer du å bli nedrent av ivrige fans som hindrer deg i arbeidet ditt.

Motstykket er Varg Veums Publisitet

Opp Til ElleveNo/Universelle FortellergrepVarg Veums Publisitet

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
872
5