troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Harry Potters Publisitet
Lucky Luke? den berømte Lucky Luke?!
— Boston, Lucky Luke: Vogntogene

Hvis du er mer kjent og populær innad i et fiktivt univers enn du selv er klar over, eller greier å ta inn over deg, har du Harry Potters Publisitet. Dette har selvsagt opplagte fordeler. Men mange heltefigurer, særlig innen detektiv-og superheltsjangeren, opplever det også som problematisk fordi det er vanskelig å operere på en diskret måte når alle kjenner deg igjen. Og hvis du er populær nok risikerer du å bli nedrent av ivrige fans som hindrer deg i arbeidet ditt.

Motstykket er Varg Veums Publisitet

Opp Til ElleveNo/Universelle FortellergrepVarg Veums Publisitet

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
872
5