troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Szajbaragas
Vannak írók, akik úgy tudják beleszőni erkölcsi mondandójukat a történetbe, hogy az az olvasónak szinte fel sem tűnik. Ez a toposz nem róluk szól.

TanulságHu/Legendas ToposzokÍró A Fedélzeten

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
165
5