troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Iro A Fedelzeten
Az író egy időre gyakorlatilag megállítja a cselekményt, hogy (akár az egyik szereplőt szócsövéül használva) kifejtse erkölcsi vagy politikai állásfoglalását.

SzájbarágásHu/Legendas ToposzokTökös Csaj

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
177
5