Haiku / Giant Robo

The darkened world
Sacrifices for the dawn
Sons love their fathers

-Anony/m/ous

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Haiku/GiantRobo