troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Kickstarter Message
TV Tropes Needs Your Help
X
Big things are happening on TV Tropes! New admins, new designs, fewer ads, mobile versions, beta testing opportunities, thematic discovery engine, fun trope tools and toys, and much more - Learn how to help here and discuss here.
View Kickstarter Project
Fi: Kiero Käärme
Kiero Käärme on (usein roiston osassa esiintyvä) hahmotyypi, jolla on tapana kohdella niin vihollisia kuin ystäviäkin tasapuolisesti halveksien. Hän puhuu lähes alituisesti sarkastiseen sävyyn ja pisteyttää monet lauseena virneellä. Elättäessään toiveita ryhtyä suurenmoiseksi ja kunnioitusta herättäväksi vastustajaksi hän usein päätyy Iso Paha Wannabe -rooliin, epäonnistuen ovelampien pahisten kourissa tai päätyen heidän palvelijakseen. Toiset, jotka tähän hahmotyyppiin kuuluvat, ovat hommassa mukana yksinkertaisesti ollakseen kiusana hyviksille ja käyttääkseen näiden moraalista epävarmuutta hyväkseen.

Yleisenä avainluonteenpiirteenä on yli-itsevarmuus.


Esimerkkejä:

    open/close all folders 

    Anime/Manga 

    Elokuva 

    Kirjallisuus 

    Musiikki 

    Pöytäpelit 

    Sarjakuvat 

    Teatteri 

    Videopelit 

    Tosielämä 

Kaatumatautisia PuitaIn FinnishKlisee

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
2574
31