troperville

tools

toys

Wiki Headlines
It's time for the second TV Tropes Halloween Avatar Contest, theme: cute monsters! Details and voting here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Fi: Kaatumatautisia Puita
Termi perusteettomille teorioille. Saanut nimensä Lost-sarjan ensimmäisen tuotantokauden omituisesti heiluneiden ja rapisseiden puiden mukaan. Erään teorian mukaan kyseisillä puilla oli epileptinen kohtaus. Tunnetaan myös englanninkielisellä termillä "crackpot theory".

Yleinen ja jopa odotettu tapahtuma mieltäkääntävissä sarjoissa. Varsin yleinen versio on "Jokainen on Jeesus kiirastulessa". Mikä tahansa sarja, jossa jokainen Tsehovin ase liitetään Tsehovin asekaappiin aina kun sarjassa esitellään uusi hahmo/esine/kyky/jne.

Hahmojen esittämät kaatumatautiset puut kertovat yleensä Scullyn syndroomasta. Jossaus on on tapahtuma, jossa kaatumatautiset puu tulee virallisen kaanonin kautta mitätöidyksi. Kun kaatumatautiset puu muuttuu kaanoniksi, voit sanoa, "Minä arvasin tämän!". Katso myös Päätelty henkiinjääminen, Zeldan urbaanilegenda ja Schrödingerin perhonen.

Jos haluat tutustua tämän wikin kirjoittajien omiin kaatumatautisiin metsiin, tutustuppa meidän Villit Massa-arvaus sivustoihin. Älä turhaan tuhlaa puutasi tänne. Istuta sen Villiin Massa-arvaukseen.

Sanonta tulee (tai sitten ei) H. P. Lovecraftin tarinasta "The Colour Out of Space".
Jalo DemoniIn FinnishKiero Kaarme

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1185
25