The Character Sheet for ''GlassMask''!

!!Maya Kitajima

!!Haru Kitajima

!!Ayumi Himekawa

!!Chigusa Tsukikage

!!Masumi Hayami

!!Yuu Sakurakouji

!!Rei Aoki

!!Sayaka Minazuki

!!Mina Saruwatari

!!Shiori Takamiya

!!Saeko Mizuki

!!Ichiren Oosaki

!!Hajime Onodera

!!Emi Tabuchi

!!Utako Himekawa

!!Mitsugu Himekawa

!!Norie Otobe [[spoiler: aka Suzuko Tashirou]]

!!Shigeru Satomi