YMMV / Viktor Tsoi

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/ViktorTsoi