YMMV / Technotise Edit I Ja

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TechnotiseEditIJa