YMMV / Take the Money and Run


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/TakeTheMoneyAndRun