YMMV / Porky's Duck Hunt

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/PorkysDuckHunt