YMMV / Mr. Ahttp://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/MrA