YMMV / Li'l Abner


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/LilAbner