YMMV / Intermission


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Intermission