YMMV / Hard Core Logo

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/HardCoreLogo