YMMV / Dragonaut: The Resonance

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/DragonautTheResonance