YMMV / Burn Up!

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/BurnUp