YMMV / Ali Baba Bunny

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/AliBabaBunny