troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Wikitrolldom
"Beskriv Wikitrolldom her."
Det eneste som stod på denne siden før Wikitrolldom hendte. (Vel, faktisk ikke...)

Wikitrolldom er prosessen hvor svakte innlegg blir forvandlet til et sterkere innlegg.

Fra tid til annen skriver noen et innlegg som enter ikke har noen eksempler, eller er en nesten identisk kopi av et annet innlegg. Hvis noen klager, så kan den sammenlagte styrken til flere Tropers ("Fortellergrepere") redigere siden, og gjøre den god nok i seg selv eller klargjøre forskjellene mellom liknende innlegg.


Opp Til ElleveNo/Hovedfortegnelse Over Fortellergrep    

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1247
2