troperville

tools

toys

Wiki Headlines
We've switched servers and will be updating the old code over the next couple months, meaning that several things might break. Please report issues here.

main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
No: Folelseslos Jente

Den gåtefulle følelsesløse karakteren. Noen ganger et ankerpunkt i kaos, andre ganger bare mystisk tiende. Drar oppmerksomhet til seg rett og slett ved ikke å ikke ha følelsesladede reaksjoner. Kan bli ansett som målbevisst, kaldblodig i kriser, dvs "dødsens seriøs" Kan også ha spesielle, hemmelige krefter.

Brukes noen ganger av animatører og andre forfattere som en morsom kontrast, spesielt i bråkete, kaotiske situasjoner.

Trenger ikke å være en tilhenger av ren logikk og fornuft som Spock-erketypen, så medfølende under huden som Blikkmannen, så klok og dyp som Silent Bob eller så sterk eller råkul som Stoisisten.

Kan is visse tilfeller faktisk være en Robotjente. Se også Den Stille, Rar Jente og Sarkasmeridderen.

En intressang vri på den Følelsesløse Jenta er den Emosjonelt Undertrykte Jenta. Denne Jenta har følelser, men utrykker dem ikke klart eller åpenlyst. Disse karakteren kan trekke seere inn i scenen ved å tvinge en til å legge merke til de mer subtile ledetrående.

Disse kan lide av Ubehagelige Drømmer. Kontrast med Sugar and Ice Personality, som tar utgangspunkt i den Følelsesløse Jenta, men er tydelig søtere på insiden. Den Følelsesløse Jenta vil ofte være målet i et Må Få Henne Til Å Le-plott eller Når Hun Smiler
LofferpinneNo/Universelle FortellergrepOpp Til Elleve

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
3692
31