Laconic / Quip to Black

Just before a cut... a cheesy one-liner. YEEEEEEEEEEEEEEAH!
The unabridged version... goes right here. YEEEEEEEEEEEEEEAH!


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Laconic/QuipToBLack