Laconic: Japan Takes Over the World

Minna, sekai wo seifuku suru zo!
Kono peeji ni ike! note