troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Ugyanaz Pepitaban
Ismerős sztori, szereplők vagy helyszn valami egszen j (gyakran fantasztikus vagy bizarr) kontextusba helyezve.

TRSz3k MantraHu/Legendas ToposzokValóság A Tévében

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
133
5