troperville

tools

toys


main index

Narrative

Genre

Media

Topical Tropes

Other Categories

TV Tropes Org
random
Hu: Sarkany
A Fögonosz másodhegedűse és/vagy testőre, aki a nyers erőt jelképezi.

Ahhoz, hogy a főhősök legyőzhessék a Fögonoszt a legtöbb történetben először a Sárkánnyal kell megküzdeniük. Gyakran, de nem minden esetben igaz, hogy míg a Sárkány csupán fizikai kihívás, addig a Fögonosz inkább szellemi vagy erkölcsi kihívást jelent a főhősök számára.

Néha előfordul, hogy a Sárkány áttér a föhösök oldalára. Ilyenkor nagy a valószínűsége annak, hogy ő öli meg a Fögonoszt, ha a főhősöknek nem maradt elég erejük vagy nem képesek gyilkosságot elkövetni. Ez esetben sokszor ő is meghal a küzdelem során, és önfeláldozásával mintegy jóváteszi korábbi bűneit.

RipacsHu/Legendas ToposzokSe Több Se Kevesebb

random
TV Tropes by TV Tropes Foundation, LLC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Permissions beyond the scope of this license may be available from thestaff@tvtropes.org.
Privacy Policy
1868
5