YMMV / Van-Pires


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Vanpires