YMMV / Van Pires


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/Vanpires