Follow TV Tropes

Following

Tropy po polsku/Tropes in Polish

Go To

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 8th 2009 at 11:48:02 AM

Jak na razie jest nas dwóch (Foree też nosi się z tłumaczeniem), ale im więcej się nas tutaj zbierze, tym lepiej. To może ja spróbuję, tak na dzień dobry, zasadzić jakieś ziarno... Cokolwiek to znaczy.

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
foree Abstinency
Abstinency
Jun 10th 2009 at 6:33:38 PM

Witam :)

Widzę, że już zająłeś się stroną główną; podoba mi się. Rozumiem, że trzymamy się słowa 'tropa/tropy' (i tak pewnie wyewoluuje w rodzaj męski 'trop') jako podstawowej jednostki, bo wyświechtane 'motyw' czy 'topos' kojarzą się raczej z lekcjami polskiego, więc niekoniecznie czymś przyjemnym.

Proponuję pójść w ślady Żabojadów i najpierw zająć się przetłumaczeniem nazw i artykułów na temat Legendarnych Tropów. Oto fragment z górnej części listy:

 • Action Girl: Female action heroes are popular even if they are just the Token Girl.
  • Dziewczyna/Kobieta Czynu: Bohaterki akcji nie tracą na popularności nawet wtedy, gdy są tylko Żeńskimi Przedstawicielkami (?)

 • Adaptation Decay: When a story has some of its essential elements removed or altered in the course of an adaptation or update.
  • Nadpsuta Adaptacja: zachodzi, jeśli adaptacja lub aktualizacja opowieści wprowadza zmiany w pewnych istotnych dla opowieści elementach lub omyka te elementy.

 • An Aesop: The moral of the story. If it seems like people are frequently critical of these, it's because they tend to be...
  • Morał/Ezop: Przesłanie/morał opowieści. Często poddawane krytyce, gdyż zwykle są podawane...

 • Anvilicious: So lacking in subtlety it's like being hit over the head with an anvil.
  • Bez Wazeliny [o ile ludzie widywali spadające kowadła w kreskówkach, to w polskiej świadomości nie funkcjonują one w ten sposób. Trzeba coś zupełnie nowego wymyślić :x ] morały podane bez subtelności, mówiąc oględnie.

 • Applied Phlebotinum: Any technical explanation of a plot device, no matter how complicated or smart-sounding, that is practically synonymous with "it works by magic."
  • Flebotinum Stosowane (chyba coś zupełnie innego dałoby się znaleźć) - Wszelkie techniczne objaśnienia odnoszące się do Plot Device'ów (chyba kolejne wyrażenie bez polskiego odpowiednika; Plotdewajsy? Fabułopchacze? Narzędzia/Figury Fabularne?), nieważne jak skomplikowane czy "mondre", które oznaczają tyle co "działa na czary"

 • Ass Pull: When a story element is introduced with no buildup — it is basically pulled out the writer's ass.
  • Znikąd - element wprowadzony do historii bez uprzedzenia - autor wyciąga go znikąd. (ew. 'Z Dupy' lub 'Z Kapelusza')

 • Author Appeal: Inclusion of story elements partly or totally because they relate to some interest, fetish, or kink of the author's.
  • Pod Autora - zawarcie pewnych elementów po części lub całkowicie z powodu ich powiązania z zainteresowaniami, fetyszami czy dziwactwami autora.

 • Badass: A character capable of amazing (if not unbelievable) feats.
  • Kozak ('Twardziel' to chyba inny trop. Sukinsyn... nie wiem) - postać zdolna do niezwykłych (jeśli nie niewyobrażalnych) wyczynów.

 • Big Bad: The bad guy behind all the other bad guys.
  • Evil Overlord: The most common form of Big Bad - the leader of the Evil Army, who plans to Take Over The World, and who lives in a Supervillain Lair.
 • Wielki Niedobry: Niedobry facet stojący za poczynaniami pozostałych niedobrych facetów. (Angielska nazwa brzmi trochę dziecinnie, więc...)
  • Okrutny Władca: Najpospolitszy typ Wielkiego Niedobrego. Prowadzi Armię Ciemności, planuje Przejąć Kontrolę Nad Światem i mieszka sobie w Smoczej Jamie.

 • Better Than It Sounds: The premise is ridiculous (specially if you take it at face value), but the work is great.
  • Lepsze Niż Się Wydaje: Przesłanki są absurdalne (zwłaszcza jeśli wziąć je za dobrą monetę), lecz sam utwór jest świetny.

 • Canon: Plot, characterizations, and story elements that actually happened.
  • Fanon: Canon that isn't — plot, characterizations, and story elements that did not officially happen, but that the fans believe is sufficiently supported or implied by what did to "count".
 • Kanon/Kanoniczne: Fabuła, charakterystyka postaci oraz elementy opowieści, które uważa się za świętość.
  • Fanon: Kanon nie-Kanon - fabuła, charakterystyka oraz elementy opowieści, które świętością wprawdzie nie są, lecz są wystarczająco poparte bądź implicytne, by uważać je za 'ważne'.

 • Chekhov's Gun: A story element that is inconspicuously introduced now, but becomes extremely significant later.
  • Pistolet Czechowa: element wprowadzony odpowiednio wcześnie do historii, bez zwrócenia większej uwagi, który później staje się niezwykle istotny.

 • The Chessmaster: A man who creates complex schemes, and gets involved into various events to make said schemes work.
  • Manipulative Bastard: A villain who gets what he wants by manipulating other people's emotions.
  • Magnificent Bastard: Chessmaster + Manipulative Bastard, with a lot of charisma to boot.
 • Szachmistrz: Osoba wikłająca się w różnorodne zdarzenia w celu realizacji swych skomplikowanych planów.
  • Drań Manipulant: czarny charakter, który osiąga swe cele manipulując (emocjami?) innymi.
  • Wspaniały Drań: Szachmistrz i Drań Manipulant w jednym, z dodatkiem mnóstwa charyzmy.

edited 10th Jun '09 7:03:18 PM by foree

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 11th 2009 at 5:09:42 AM

Zamiast "tropa" wolałbym się trzymać "motywu", jest to popularniejsze pojęcie, a chodzi zasadniczo o to samo.

Moje tłumaczenia (bo mogę zgłaszać sprzeciw ;))

 • Big Bad - Wielki Zły.
 • Chekhov's Gun - Strzelba Czechowa (w polskiej wersji jest to ewidentnie strzelba, angielskie "gun" jest dość szerokim pojęciem)
 • Xanatos Gambit - Gambit Macchiavellego (bo Xanatos jest zbyt słabo znaną w Polsce postacią)
 • Xanatos Roulette - Ruletka Macchiavellego
 • Thirty Xanatos Pileup - Zjazd Rodzinny Macchiavellich (na którym okazuje się, że wszyscy knują przeciwko sobie, sens zachowany).
 • Chessmaster - Mistrz Szachów.
 • Token Girl - Obowiązkowa Dziewczyna, ew. Dekoracyjna Dziewczyna (z fansuba Not Another Teen Movie, gdzie "Token Black Guy" został przetłumaczony jako "Dekoracyjny Czarnuch").
 • Ass Pull - Z Kapelusza, Od Czapy, ew. Z Dupy (redirecty można nastawić :D).
 • Plot Device - Oś Fabuły. As in: coś, wokół czego obraca się fabuła.

edited 11th Jun '09 5:10:21 AM by NotSoBadassLongcoat

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
foree Abstinency
Abstinency
Jun 11th 2009 at 8:18:39 AM

Nie wiem, czy słowo 'Gambit' jest wystarczająco rozpoznawalne w języku polskim. Niektórym może się właściwie skojarzyć, innym nie (X-Meni...). Myślę, że 'Zagrywka' albo jeszcze lepiej, 'Zakład' by bardziej pasowało. Co do Macchiavellego nie mam zastrzeżeń, pasuje jak ulał ;]

Obowiązkowy/a wydaje mi się bardziej adekwatne, bowiem 'Dekoracyjny/a' implikuje bezużyteczność, a nie o to przecież chodzi.

Oś Fabuły - hm, może ich być kilka. A chyba nie da się obracać wokół kilku osi? Póki co to jest dobre, ale w przyszłości pewnie znajdzie się coś lepszego.

Kolejna porcja tropów:

 • Darker And Edgier: The tendency of shows to try to give themselves a new feel that is, well, darker and edgier. They try to add more angst, more needless violence, more rage from the characters, and less lighting.
 • Mroczniej i Poważniej: Tendecja niektórych programów do nadawania sobie bardziej mrocznego i poważnego charakteru przez dodanie więcej zgryzoty, bezsensownej przemocy, złości i przyciemnienie oświetlenia.

 • Dead Horse Trope: A trope that has been so overdone, analyzed, and mocked that its different varieties or parodies have had to be classified and given names. Most cliches are simply Discredited Tropes.
 • Przeżuty/Wypalony Motyw: Motyw, który był tyle nadużywany, analizowany i wyśmiewany, że jego podtypy i parodie musiały zostać nazwane i sklasyfikowane. Większość Cliche (zostawiłbym tą francuskopodobną pisownię) jest jednak tylko Wyświechtanymi Motywami.

 • Clever idea -> Trope -> Subverted Trope -> Discredited Trope -> Dead Horse Trope -> Undead Horse Trope
 • Ciekawy pomysł -> Motyw -> Wywrócony Motyw -> Wyświechtany Motyw -> Przeżuty/Wypalony Motyw -> ?

 • Deus Ex Machina: An element inserted into the story by the writer to specifically fix a narrative problem.
 • Deus Ex Machina: Nie dający się logicznie wyjaśnić element, który autor wprowadza do opowieści by rozwiązać konkretny problem natury narracyjnej.

 • Did Not Do The Research: Anything in fiction that is impossible or inaccurate (whether spoken, done, or shown) largely because the makers of the fiction didn't bother to do any fact-checking. Or they didn't feel it mattered if it was true.
 • Nie Odrobił Lekcji: Niezgodności lub farmazony występujące w dziele z powodu braków wiedzy autora. Zwykle nie chce mu się poszukać soldnych faktów lub po prostu nie obchodzi go, czy to co tworzy jest zgodne z rzeczywistością.

 • The Dragon: A character which represents and embodies the brute strength of the bad guy's evil ambitions, often serving as his right-hand man or personal bodyguard.
 • Smok (?): postać ucieleśniająca brutalną stronę ambicji Złego Wielkiego. Zwykle funkcjonuje jako jego prawa ręką lub ochroniarz.

 • Epileptic Trees: Wild, off-the-wall fan theories and speculation about a show's murkier plot points and characterizations.
 • Jossed: The Word Of God shoots the theories down.
 • I Knew It: When a particular theory turns out to be true.
 • Skurcz Kozakiewicza (Angielska nazwa pochodzi z angielskojęzycznego fandomu Lost; za cholerę nikt u nas nie skapnie o co chodzi i chociaż nazwa Epilptyczne Drzewa może i brzmieć zabawnie, to lepiej iść w kierunku czegoś bardziej swojskiego. Tutaj odwołałem się do pana K. i jednej z popularnych teorii odnośnie przyczyn jego gestu. Jednak wydaje mi się za mało wariackie. Inne propozycje: Kopernik Była Kobietą, Wzięte Z Onetu, Ziobrowanie. Pomysły?) - Wzięte z kosmosu teorie i spekulacje fanów odnoszące się do mniej wyeksponowanych elementów fabuły i charakteryski postaci.
  • Ukrócone: Słowo Od Boga zaprzecza poprawności teorii.
  • Wiedziałem: Gdy jakaś teoria okazuje się być prawdziwa.

 • Everyone Is Jesus In Purgatory: The idea that symbolism exists everywhere, even in places where it doesn't.
 • Wszyscy są Jezusem Zstępującym Do Piekieł: idea o wszechobecności i uniwersalności symboli.

 • Everythings Better With Princesses: Princesses are quite popular to use in fiction, thus they tend to show up whenever a writer can fit them in.
 • Wszystko Lepsze Z Księżniczkami: Księżniczki są popularne w fikcji, wobec czego autorzy wciskają je gdzie tylko się da.

 • Exactly What It Says On The Tin: When the title tells you almost everything about something; for example, the film Snakes On A Plane. Also used for YKTT Ws that are, well, exactly what they say on the title of the suggestion.
 • Dokładnie To, Co Napisano Na Opakowaniu: Kiedy tytuł mówi wszystko o treści, na przykład "W 80 dni dookoła świata".

 • Executive Meddling: When a work is altered solely because the higher management of the company wants it to be changed.
 • Partia Wie Lepiej: Gdy do dzieła wprowadzane są zmiany wyłącznie z powodu kaprysów szefostwa.

 • Fanservice: Material added to please the fans. Traditionally, this meant anything a casual viewer might not get, but now almost always means titillating or sexual content.
 • Fanserwis: elementy dodane ku uszczęśliwieniu fanów. Tradycyjnie oznaczało to materiały nieuchwytne dla przypadkowego obserwatora; teraz jednak fanserwis prawie zawsze odnosi się do elementów o charakterze seksualnym.

 • Finagles Law: Anything that can go wrong, will go wrong. Due to itself, often misattributed as "Murphy's Law."
 • Prawo Finagla: Cokolwiek, co może się zepsuć, zepsuje się w najmniej oczekiwanym momencie i w najgorszy możliwy sposób. Często mylone z Prawami Murphy'ego, które są mniej dosadne.

 • Five Man Band: A stock heroic team with five characters whose characterizations and interactions with each other fall into five different, balanced, and specific roles. Variations include the Power Trio, the Four Girl Ensemble and the Four Temperament Ensemble.
 • Zespół Pięciu: oklepany skład bohaterskiej drużyny, której składowe postacie i relacje między nimi klasyfikuje się w pięciu odrębnych, wzajemnie uzupełniających się rolach. Inne wariacje: Power Trójca, Kwartet Damski, Kwartet Temperamentów/Osobowościowy.

 • Flanderization: Degenerating characters by blowing one of their character traits out of proportion, then defining them by it.
 • Palikoteria: Uproszczenie postaci poprzez wyolbrzymienie jakiejś jej cechy i używanie jej jako definiującej.

 • The Fourth Wall: The metaphorical wall between the characters and the audience. Most fictional characters have no idea that they're in a story.
 • Czwarta Ściana: symboliczna ściana między bohaterami a widzami. Większość fikcyjnych postaci nie ma pojęcia o tym, że występują w opowieści.
  • Breaking The Fourth Wall: Exceptions to the above. Scenes where characters demonstrate they are aware of the audience and the fact that they're in a story.
  • Rozbijać Czwartą Ścianę: Wyjątki od powyższego. Sceny w których postacie demonstrują świadomość faktu bycia obserwowanym, bycia w opowieści.
   • No Fourth Wall: Series and characters for which breaking the fourth wall is the rule, not the exception.
   • Brak Czwartej Ściany: Seriale i postacie dla których rozbijanie czwartej ściany jest zasadą, a nie wyjątkiem.

 • Freud Was Right: Audiences see sex where it isn't.
 • Freud Się Nie Mylił: Publika widzi seks tam gdzie go nie ma.

edited 11th Jun '09 8:21:34 AM by foree

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 11th 2009 at 10:43:35 AM

"Token" implikuje bezużyteczność, wstawienie postaci "dla dekoracji". Z Wikipedii: "Token character - a supporting character in a story who has no real relevance to the plot but is included to conform to expected standards, such as featuring ethnic minorities in a cast of a predominantly other ethnicity."

"Kopernik Była Kobietą" to całkiem niezłe tłumaczenie (nigdy nie spotkałem się ze "Skurczem Kozakiewicza"), chociaż może wskazywać na coś zupełnie innego i pochodzi z samego filmu. "Wzięte z Onetu" niby pasuje, ale ludzie prawnicy będą się czepiać.

"Exactly What It Says On The Tin" skróciłbym do "Dokładnie Jak Na Opakowaniu".

"Palikoteria" kompletnie mnie roztrzaskała, ale ma zaskakująco dużo sensu. Mimo wszystko, dla wielu ludzi ten facet to tylko i wyłącznie błazen.

Z tym Smokiem jest cholerny ból głowy, bo nawet ja nie wiem, z której strony to ugryźć. Ani nawet skąd to się w oryginale wzięło.

Undead Horse Trope to Nieprzeżuwalny Motyw - coś ogranego, a i tak nadal używanego, np. Bardzo Dosłowny Dżin czy Głupia Blondynka.

Jossing to coś trochę szerszego: kiedy fani zaczynają snuć swoje domysły, na ten przykład w przerwie między sezonami, a w kolejnym sezonie albo kilka odcinków dalej okazuje się, że autor coś zupełnie innego miał na myśli.

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 17th 2009 at 12:59:47 PM

Aha, jest problem - z powodu samej struktury tej wiki, nie da się używać polskich liter w linkach, bo robią się krzaki. Stąd na razie nazwy stron (i nazwy motywów) będą bez polskich znaków.

Aha, zamiast "Bez Wazeliny" jest Lopatologia. Pojęcie "łopatologiczny" to dokładnie to, co można rozumieć jako "Anvilicious".

edited 17th Jun '09 1:05:51 PM by NotSoBadassLongcoat

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
BloodyMary Bloody Mary from in front oh my computer
Bloody Mary
Jun 19th 2009 at 5:05:19 AM

"The Dragon" wzielo sie z basni: zanim bohater dojdzie do glownego zlego musi zabic smoka, albo inszego poteznego fizycznie, ale nie koniecznie inteligentnego potwora.

Tyle, ze faktycznie po polsku smok sie nie kojazy z ty czym ma sie kojazyc "The Dragon". I za Chiny nie mam pomyslu co mozna z tym zrobic. Najlepiej chyba by bylo wytlumaczyc?

Wydaje mi sie, ze "Evil Overlord" byloby lepiej oddane jako "Zly Wszechwladca" (albo odwolujac sie do Sakowskiego: Zly Imperator Planety Mongo.)

 • Fridge Logic: Errors of logic or plotting which do not detract from enjoyment of the story; indeed, they're only noticed in retrospect, as the viewer is walking back to the fridge after the show.
 • Logika schodowa: Bledy logiczne lub fabularne, ktore nie zmniejszaja przyjemnosci w odbiorze; zauwaza sie je dopiero w retrospekcji, kiedy oglodajocy wychodzi z kina.

 • Genre Blindness: When a character makes mistakes that indicate that they have never seen anything related to the genre that they are in, and who never learns from their experience.

  • Genre Savvy: The opposite of the above; when a character has an understanding of tropes relevant to their situation and uses their genre knowledge to their advantage.
 • Slepota Gatunkowa: Kiedy postac popelnie bledy wskazujace na to ze w zyciu nie widziala niczego zwiazanego z gatunkiem historii, w ktorej wystepuje i nigdy nie ucza sie na bledach.
  • Orientacja w Gatunku: Przeciwienstwo powyzszego; postac rozumie motywy dotyczace sytuacji, w ktorej sie znajduje i wykorzystuje je, aby odniesc korzysi.

 • Ho Yay: A scene or event between same sex characters which implies homosexual tension between them.
 • Gej Yay: Kiedy scena lub wydarzenie sugeruje, ze miedzy dwiema postaciami tej samej plci panuje napiecie seksualne.

 • Jerk With A Heart Of Gold: An obnoxious fellow who's actually a nice guy underneath.
 • Dupek o Zlotym Sercu: Wredny osobnik, ktory tak naprawde pod nieprzyjemna powloczka skrywa dobra osobowosc.

 • Jerkass: A character who is offensively obnoxious.
 • Kompletny Dupek: Postac, ktora jest i wredna, i nie do zniesienia.

 • Just In Time: Salvation that arrives just in time to create a fake sense of suspense.
 • W Ostatniej Chwili: Ratunek zjawia sie w ostatniej chwili po to, zeby stworzyc falszywe napiecie.

 • More Dakka: Using a shower of bullets against the enemy.
 • Wiencej Trachu: Sprowadzenie deszczu nabojow na przeciwnika. (Tlumaczenie More Dakka z gry Dawn of War.)

 • Oldest Ones In The Book: Tropes that really have been handed down by our ancestors.
 • Stare Jak Swiat: Motywy, ktore naprawde odziedziczylismy po przodkach.

 • The Power Of Love: When love makes some supernatural plot event happen.
 • Potega Milosci: Kiedy milosc czyni niemozliwe mozliwym.

 • Recycled IN SPACE: A familiar story, premise, or cast, but placed into a different (often fantastical or bizarre) context.
 • Odkurzone W KOSMOSIE/Odgrzewane W KOSMOSIE: Znana historia, fabula lub obsada, ale umieszczone w innym (czesto fantastycznym lub dziwnym) kontekscie.

 • Serious Business: An activity that all the characters on the show take more seriously than they should, and which forms the premise of the show. Sometimes extended to everyone in the characters' world.
 • Powazna Sprawa: Czynnosc, ktora wszystkie postacie w swiecie przedtsawionym, traktuja znacznie powazniej niz powinny, i na ktorej opiera sie fabula. Czasami obejmuje to wszystkich w danym swiecie.

 • Sequelitis: The unfortunately common occurrence that a sequel fails to live up to its predecessor.
 • Ciezkie Zapalenie Kontynuacji: Nieszczesliwa tendencja wiekszosci kontynuacji nie dorasta pierwszej czesi do piet.

 • Shout Out: A nod to another property that the author enjoyed.
 • Odwolanie: Uklon w strone innego dziela, ktore podobalo sie autorowi.

 • So Bad Its Good: Can mean two things. 1) A work which was intentionally poorly made, in order to be humorous. 2) A work that was created to be good, but garners a fanbase due to how ridiculous it is.
 • Tak Zle, Ze Az Dobre: Moze oznaczac dwie rzeczy. 1.) Dzielo, ktore z zalozenia mialo byc kiepskie, po to zeby byc smiesznym. 2.) Dzielo, ktore z zalorzenia mialo byc dobre, ale zyskalo fanow z tytulu niezmierzonego komizmu.

 • Take That: Whenever a work of fiction knocks something not liked by the author.
 • A Masz: Kiedy fikcyjne dzielo osmiesza to co nie podobalo sie autorowi.

 • Tsundere: Females whose temperament runs both hot and cold.
 • Tsundere: Postac zenska, ktorej temperament jest i chlodny i goracy. (Zostawilabym Tsundere jako Tsundere, bo to nawiazanie do jeszcze innej kultury i w angielskim funkcjonuje od niedawna, i tylko w pewnych kregach.)

 • Truth In Television: When a trope turns out to have a counterpart in Real Life.
 • Telewizja Nie Klamie: Kiedy okazuje sie, ze motyw jest Z Zycia Wziety.

 • Unfortunate Implications: Something in the work could be deemed as offensive to a certain group.
 • Niefortunny Podtekst: Cos w danym dzielie moze zostac uznane za obrazliew przez jakas grupe.

 • Wangst: Excessive angst, or angst done wrong.
 • Cierrrpie Za Miliony: Nadmiar cierpienia, lub cierpienie niewlasciwie pokazane.

edited 19th Jun '09 5:10:08 AM by Bloody Mary

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 19th 2009 at 9:08:09 AM

Tak, "Zły Imperator Planety Mongo" nawet pozwala wskazać "Flasha Gordona" jako tzw. Trope Namer. Ale z drugiej strony... Czy ty wiesz jak upierdliwie wpisuje się odnośniki w stylu mojej ksywy albo właśnie Zly Imperator Planety Mongo? Co do "logiki lodówkowej", to istnieje dla tego terminu uzasadnienie w pełnym opisie motywu - nie zastanawiasz się, jakim cudem z sześciu piw zostały ci tylko dwa, ale dlaczego coś w filmie wyszło, chociaż zasadniczo nie powinno.

Co do "Smoka", to da się to uznać za coś w rodzaju "prawej ręki" - tylko jak to fajnie nazwać...

edited 19th Jun '09 9:34:24 AM by NotSoBadassLongcoat

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
BloodyMary Bloody Mary from in front oh my computer
Bloody Mary
Jun 19th 2009 at 10:12:20 AM

Kurka, szkoda z tym Imperatorem.

Nie pije piwa, a do kuchni wchodze tylko w trakcie horrorow, zeby nie ogladac straszniejszych scen. :P Tak na serio, to sie zainspirowalam tym, ze Niemcy maja tez co innego (Pinkelpausenlogik, czyli logika przerwy na siusiu).

Jak na razie nie mam pomyslow co do "Smoka".

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 19th 2009 at 10:20:18 AM

Nie, Imperatora proponuję zostawić, są motywy o kilometrowych tytułach i nikt się nie czepia.

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
BloodyMary Bloody Mary from in front oh my computer
Bloody Mary
Jun 19th 2009 at 11:19:24 AM

To swietnie. :)

A wlasnie: kto edytuje strone i kiedy?

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 19th 2009 at 12:57:02 PM

Głównie ja, jak mi się chce. :P Aha, Kryjówka Krwawego Dyktatora (dokładniej "Kryjówka Fenomenalnie Wręcz Ukryta Krwawego Dyktatora") to tekst z jednego z komiksów w starym Top Secret. Może nie do końca to samo co Supervillain Lair, ale można się domyślić.

edited 19th Jun '09 12:58:29 PM by NotSoBadassLongcoat

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
BloodyMary Bloody Mary from in front oh my computer
Bloody Mary
Jun 19th 2009 at 1:00:39 PM

Jest zrozumiale, plus zabawne.

lordGacek KVLFON from Kansas of Europe
KVLFON
Jun 20th 2009 at 4:22:06 PM

Może od czasu do czasu zajrzę. :) Każdy się wpisuje jak chce, czy obowiązują jakieś zasady?

Big Bad proponowałbym w formie "Główny Zły" - za artykułem z jednego z ostatnich numerów czasopisma "Magia i Miecz", poświęconego napotykanym z rozwojem fabuły złym. Mooks byli tam nazwani Szturmowcami Gizberna - może wyjść od tego i przechrzcić Mooks na Szturmowców? Przy okazji pasuje (?) do starłorsów.

Zacznę od nazw tropów z Dying Like Animals, (Up For Grabs, ale myślę, że będę próbował stopniowo wypełniać je treścią):

Poza tym uważam, że Badass -> Kozak = Made Of Win. Wieki zastanawiałem się, jak to będzie po naszemu :D

PS. Polskie znaki walę póki co, z przyzwyczajenia.

edited 21st Jun '09 2:58:53 AM by lord Gacek

"Atheism is the religion whose followers are easiest to troll"
NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 20th 2009 at 6:42:33 PM

Honest John's Dealership - a nie może być "GSP Dibbler"? W angielskiej wersji "Honest John's Dealership" jest przekierowaniem, więc... Tak, Big Bad jako Główny Zły jest OK, a Gullible Lemmings można przetłumaczyć jako Ciemny Lud - w końcu ciemny lud wszystko kupi, no nie? ;)

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
lordGacek KVLFON from Kansas of Europe
KVLFON
Jun 21st 2009 at 3:05:24 AM

Dziękuję za uznanie Głównego Złego :) Dibbler jak najbardziej może być redirem, choć myślę, że u nas też można by znaleźć jakąś bardziej ogólną nazwę. Ciemny Lud brzmi nieźle. Macie jakieś propozycje do tych, które pominąłem?

Aha - właśnie zauważyłem, Take Over the World mamy Przejąć Kontrolę Nad Światem. Proponuję Objąć Władzę Nad Światem, wydaje mi się, że brzmi nieco lepiej.

edited 21st Jun '09 3:11:27 AM by lord Gacek

"Atheism is the religion whose followers are easiest to troll"
foree Abstinency
Abstinency
Jun 21st 2009 at 7:48:28 AM

Uff, sorry panowie i dziewczęta; egzaminy mnie przytłaczają i nieco zaniedbałem nasze poletko. :]

Z tym Fridge Logic to niemiecka wersja podsunęła mi pomysł - Logika Sedesowa. Najlepsze pomysły i olśnienia przychodzą zwykle w Komnacie Westchnień.

Wangst - Udrenka, by odróżnić od udręki.

Główny Zły i mnie się podoba. Proste i rzeczowe. Wersja Obejmować Władzę nad światem też lepsza.

W artykule o Kozaku, który właśnie tłumaczę, jest parę rzeczy do obgadania. Willing Suspension of Disbelief - nie znam żadnego polskiego odpowiednika dla tego wyrażenia (ktoś może literaturą się fachowo zajmuje?), wobec czego przetłumaczyłem jako Dobrowolne Przymykanie Oczu. Jak ktoś ma coś lepszego - dawać na stół.

edited 21st Jun '09 9:20:19 AM by foree

NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 21st 2009 at 12:40:35 PM

Suspension of Disbelief to po polsku Zawieszenie Niewiary (termin dość popularny, zetknąłem się z nim jeszcze w liceum), więc Dobrowolne Zawieszenie Niewiary byłoby OK.

Logika Sedesowa jest OK, tylko może doprowadzić do pewnych komicznych interpretacji pojęcia Sedesowy Geniusz, w oryginale Fridge Brilliance.

Mooks tłumaczy się jako "Pachołki", "Szturmowcy", "Sługusy", "Mięso Armatnie", do wyboru.

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
foree Abstinency
Abstinency
Jun 21st 2009 at 1:09:59 PM

Haha z tym DZN to była moja pierwsza myśl, ale jakoś wydało mi się to zbyt ehm naukowe :D Niech już tak zostanie.

Sedesowy Geniusz faktycznie brzmi zabawnie i choć według mnie mogłoby to zostać w takiej formie, lepsze wydaje mi się Sedesowe Olśnienie.

Pachołki jest dobre, bo to chyba najbardziej uniwersalne określenie. Pasje zarówno do żołnierzy jak i wszelkiej maści kreatur.

GSP Dibbler i mnie wydaje się w porządku. Ciemny Lud - jak ulał.

lordGacek KVLFON from Kansas of Europe
KVLFON
Jun 21st 2009 at 1:24:49 PM "Atheism is the religion whose followers are easiest to troll"
NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 21st 2009 at 4:14:15 PM

Nie wiem, czy nie użyć Dibblera jako przekierowania, a sam motyw nazwać "Bardzo Uczciwym Sprzedawcą" (w ironicznym sensie, gość przecież wciska tandetę i jeszcze struga głupiego).

Co do motywów:

 • "Subverted" to "Podważony",
 • "Averted" to "Uniknięty",
 • "Justified" to "Usprawiedliwiony",
 • "Lampshaded" to...???

edited 21st Jun '09 4:16:40 PM by NotSoBadassLongcoat

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
foree Abstinency
Abstinency
Jun 21st 2009 at 4:53:23 PM

Lampshaded - Podświetlony (ew. Wystawiony) . Chodzi o najzwyklejsze zwrócenie uwagi na pewien element, więc myślę, że nie trzeba tu kombinować.

Inverted - Odwrócony.

lordGacek KVLFON from Kansas of Europe
KVLFON
Jun 29th 2009 at 9:10:20 AM

Macie nowy motyw - rzućcie okiem, czy nie macie uwag.

The Dragon wstępnie został Smokiem.

edited 29th Jun '09 9:13:04 AM by lord Gacek

"Atheism is the religion whose followers are easiest to troll"
NotSoBadassLongcoat The Showrunner of Dzwiedz 24 from People's Democratic Republic of Badassia Relationship Status: Puppy love
The Showrunner of Dzwiedz 24
Jun 29th 2009 at 12:51:01 PM

Gacek, The Man Behind the Man to ewidentnie "Szara Eminencja" - zakulisowy manipulator, który w końcu zostaje ujawniony. Poza tym, gdyby ktoś mógł uzupełnić Legendarne Motywy, dźwięczny byłbym, bo ostatnio nie mam czasu. :( Aha: Back-to-Back Badasses = Okrazony Kozacki Duet. Patrz choćby Army Of Two.

edited 29th Jun '09 1:26:29 PM by NotSoBadassLongcoat

"what the complete, unabridged, 4k ultra HD fuck with bonus features" - Mark Von Lewis
lordGacek KVLFON from Kansas of Europe
KVLFON
Jun 29th 2009 at 3:25:37 PM

A niech będzie Szara Eminencja. Jakoś mi to nie przyszło do głowy.

"Atheism is the religion whose followers are easiest to troll"

Total posts: 238
Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report