Follow TV Tropes

Following

Se / Toffelhjalte

Go To

"Ja, Selma lilla!"
Fridolf, Lilla Fridolf

Toffelhjälten är mannen som gifte sig lyckligt och sedan gick det käpprätt åt skogen.

Mannen lever nu i skräck för sin fru, vågar inte säga emot, lyder ständigt, vågar knappt göra någonting utan hennes godkännande och undrar var det gick fel. Ofta är mannen mycket mindre än sin fru.

Frun ifråga är ofta ett Huskors.

Tropnamnet kommer från uttrycket att stå under toffeln, från tyskans unter dem pantoffel stehen, och åsyftar en sko som en symbol för herravälde och en toffel som en mer kvinnlig eller hushållsbetonad fotbeklädnad.

Advertisement:


Exempel:

Tecknade Serier

  • Lilla Fridolf är om inte den första, så i alla fall den överlägset mest kända toffelhjälten i svensk media. Fridolf är dessutom knappt hälften så lång som Selma.
  • General Svammelman i Knasen må vara Träsklägrets högsta befäl, men är totalt underordnad sin fru.

TV-Serier

  • Måns har nyanser av att vara toffelhjälte i Succéduon med Anders Och Mans.

Top

Example of:

/
/

Feedback