Follow TV Tropes

Following

Se / Startsida

Go To

Denna wiki är en katalog över de knep man använder när man skapar fiktion. Vi dyker ned i historiens gryta, plockar upp de godaste bitarna och serverar dem för dig att sluka av hjärtans lust.

Troper [trå:p'er] är element i en historia som berättelseskapare kan förvänta sig att publiken redan känner sig hemmastadda med. På det stora hela är troper inte klyschor. En klyscha är någonting som är slitet och enformigt, tråkigt och ointressant. Vi samlar inte på tråkiga och ointressanta sidor. Vi är här för att identifiera och leka med troper, inte driva med dem.

Advertisement:

Denna wiki kallas TV Tropes, för det var med TV allt började. Under årens gång har andra medier smugit sig in under vår lupp. Troper finns inte bara i television, de finns i verkliga livet. Eftersom många konstformer, framför allt de nyare, ofta försöker återspegla verkligheten så är det lätt att finna troper även där.

Så exakt vad är en wiki då? En wiki är ett slags webbplats där vem som helst kan skapa nya sidor, ändra de som redan existerar, länka mellan dem och söka efter dem. Du kan till och med ändra den här sidan om du så önskar! Det kan kännas märkligt, men det här är ett kraftfullt och flexibelt verktyg där man skriver i samarbete med andra. Allt vi ber om är att du uppträder ansvarsfullt och följer våra fåtaliga regler och riktlinjer.

Kom ihåg: vi är inte Wikipedia. Vi är fett mycket mindre formella. Relevanskriterier existerar inte, och vi kräver inte källhänvisningar. Så länge ditt bidrag inte raderas av Wiki-magin, lever och blomstrar det tillsammans med alla andra artiklar. Använd gärna levande språk och nyskapande tankegångar (för att inte tala om spydiga kommentarer).

Advertisement:

Så ha så skoj!


Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report