Follow TV Tropes

Following

Se / Censurskum

Go To

Den här tropen är väldigt lik Censurånga, och är när en kvinna tar ett bubbelbad, och skummet från badet fastnar på strategiska platser, så att hennes privata delar täcks. Även när hon är i badet.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report