Follow TV Tropes

Following

Se / Censuranga

Go To

[Kombinerad med Se/Godivahar. Tillsammans med andra troper.-]
Advertisement:

Användandet av strategiskt utplacerad ånga eller rök för att censurera en persons privata delar. Används oftast i Anime, men även i Västerländsk Animation. Dess användning i Otecknad Film är sällsyntare, eftersom riktig rök är svår att kontrollera, och ofta är genomskinlig.

På senare tid, har flera program marknadsförts med det klara syftet att släppas på DVD, och för anime är en av de bästa sporrarna till att uppmuntra folk att köpa, bokstavligen, Fanservice. Flera TV-nätverk har speciella policier angående uttryckligen sexuellt innehåll (till skillnad från DVD, som inte har någon sådan alls).

Så det billigaste sättet att uppfylla båda kraven är att inte göra om animationen för att innehålla Fanservice, utan att sända det censurerat från början. För flera serier, har fans misstänkt att detta gjorts medveted bara för att få dem att betala.

Advertisement:

Myntat från den föredragna censurtaktiken på Fanservice-animen Girls Bravo, som ofta döljde hela scener tills den andra säsongen började sändas på ett annat nätverk.

Den komiska versionen är oftast Vacker Vy Vid Våld.

En relaterad trop, i vilken strategiskt utplacerad rekvisita används för att dölja nakenhet, är Scencensur. Ofta utbytt av Anständighetshanduk eller Censurskum i badrum, och av Anständighetslakan i sovrum.

En annan relaterad trop, i vilken de privata delarna helt enkelt inte ritas ut alls, är Animeanatomi.


Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report