Follow TV Tropes

Following

Se / Allvetande Akademiker

Go To

Något 'sciency' skall göras. Tur att skaparna har den där vetenskapligt bevandrande karaktären att slänga in. Detta är ett praktiskt sätt att lösa vetenskapsbiten i ett verk men ger upphov till att en och samma person verkar ha oerhört imponerande detaljkunskaper inom vitt skilda fält.

Ifall förklaring alls ges så visar det sig vara en gedigen akademisk bakgrund som idag tar större delen av ett liv att uppbåda, att karaktären är utomjordisk eller att vi har att göra med en superintelligens. Ibland förklaras det inte alls utan publiken skall helt enkelt anta att de flesta vetenskapsinsatta helt enkelt är geniala renässansmänniskor, på ett introvert och nördigt sätt.

Advertisement:

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report