Follow TV Tropes

Following

Pl / Ich Troje

Go To

Było nas trzech, w każdym z nas inna krew
ale jeden przyświecał nam cel

Ich Troje to grupa bohaterów, w której napięcie pomiędzy przeciwstawnymi ideami manifestowane jest poprzez dwie postacie reprezentujące każdy z punktów widzenia, oraz trzecią, której zadaniem jest łączyć przeciwstawne dążenia i łagodzić konflikt w drużynie. Często przedstawia się ten motyw w sposób Freudowski: Ego, Superego oraz Id.

Advertisement:

Czasem konflikt taki rozgrywa się pomiędzy dwoma postaciami, w takim jednak razie muszą one nauczyć się akceptacji wobec siebie nawzajem. Ich Troje daje im wolną rękę, konieczność godzenia pozostawiając bohaterowi.

Porównaj Zespol Pieciu i inne motywy dotyczące postaci o różnych temperamentach. Także Aniolek I Diabelek zachowują tą dynamikę.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report