Follow TV Tropes

Following

Pl / GłównyZły

Go To

Główny Zły jest zagrożeniem, głównie postacią mającą niecne zamiary (chociaż może być też określoną sytuacją, na przykład kometą lecącą w stronę Ziemi), stojącym za pozostałymi zagrożeniami. Główny Zły, w przypadku serialu czy cyklu, może być zagrożeniem na kilka odcinków, a nawet na cały sezon.

Zwróć uwagę, że największy i najgroźniejszy brzydal utworu nie musi wcale być Głównym Złym. Kozacki przywódca gangu napotkanego przez bohaterów nie musi być Głównym Złym. Magnat kolejowy, który okazuje się mieć gang na swoich usługach nim jest.

Advertisement:

Główny Zły może być napotykany często, ale jest zbyt potężny, by udało się go pokonać przed ostatnim odcinkiem. Może posługiwać się za to pacholkami, i z całą pewnością posiada Smoka, by dać o sobie znać i zapewnić co nieco rozrywki bohaterom.

Główny Zły jest integralną częścią Zespolu Pieciu Zlych. Rola pozostaje z grubsza ta sama, ale należy pamiętać, że to on rządzi tą konkretną ekipą. To, czy jest on też Głównym Złym całej historii nie jest gwarantowane, ale często jest właśnie tak.

Jeśli program ma serię następujących po sobie Głównych Złych, nabierają oni cech Potwora Tygodnia.

Zly Imperator Planety Mongo, Diaboliczny Mozg, Mistrz Szachowy, Arcywrog, Szara Eminencja, a często i Lajdak Manipulant są podgatunkami Głównego Złego. Jego heroicznym odpowiednikiem jest Glowny Dobry, który też będzie zwykle dlań ważniejszy od gieroja na początku historii.

Advertisement:
« Zloczyncy »

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report