Follow TV Tropes

Following

Nl Administratie / De Troping Code
aka: The Troping Code

Go To

Het tweedelige credo dat ons ervan weerhoudt een hoop regels te hebben:


[Engels: The Troping Code]

Alternative Title(s): The Troping Code

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report