Follow TV Tropes

Following

Nl / Zelfdemonstrerend Artikel

Go To

Een trope hoort in deze index wanneer de beschrijving geschreven is alsof de beschrijving zelf een voorbeeld is van de trope in kwestie. Zo is De Vierde Wand Doorbreken geschreven alsof het artikel zelf tegen de lezer (jij, dus) praat. Hoewel we dit vooral Voor de LOL doen, is het ook een handig hulpmiddel voor trope-titels: een lezer die onbekend is met een trope, kan met een zelfdemonstrerende titel veel sneller begrijpen waar de trope over gaat dan wanneer dat niet het geval is. Dankzij de paradox van Grelling is het aan ons om te bepalen of dit artikel hier ook zelfdemonstrerend is.


Zelfdemonstrerende pagina's :


[Engels: Self-Demonstrating Article]

Alternative Title(s): Self Demonstrating Article

Top