Follow TV Tropes

Following

Nl / Trope In Diskrediet

Go To

Socrates: Weet je, Calvin, die zin is onderhand al zo vaak gebruikt, dat-ie niet eens meer een beetje bedreigend overkomt.
Andy: Ja, de hele serieuze sfeer is weg. 't Is net zoiets als iemand die het telefoonnummer 555 heeft.

Tropes Zijn Hulpmiddelen, maar sommigen doorstaan de tand des tijds beter dan anderen.

Advertisement:

Naarmate de tijd verstrijkt kan een trope vele malen te veel gebruikt, misbruikt, genegeerd, ouderwets, ondermijnt, ontleed of overbodig gemaakt worden. Soms gebeurt het dat niemand de trope meer leuk vind. Een trope kan gaandeweg het punt bereiken waarop geen enkele schrijver het meer serieus durft te gebruiken, hoewel-ie nog wel ingezet wordt als parodie, satire, hommage of pastiche. Als een van deze tropes wel letterlijk wordt gebruikt, wordt over het algemeen aangenomen dat het een Red Herring is. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn is de algemene respons meestal niet bepaald positief.

In sommige gevallen kan een trope in diskrediet geraken doordat onze algemene consensus over geschiedenis of de wetenschap verandert. Dat kun je vaak merken aan het feit dat de trope dan op een andere manier gebruikt wordt in fictie. Zie ook de Tijd Schrijdt Voort-index.

Advertisement:

Opnerkingen:

  1. Alleen het feit dat een trope in diskrediet is betekent niet per se dat-ie niet de Waarheid in Televisie is — en het is dan ook niet per se een Vergeten Trope.
  2. Deze trope toepassen is niet slecht schrijfwerk omdat het schrijfwerk zelf slecht is, maar omdat de schrijver z'n publiek niet kent. Immers, Tropes Zijn Hulpmiddelen.
  3. Alleen het feit dat een trope niet de Waarheid In Televisie is betekent niet per se dat-ie zich in diskrediet bevindt.
  4. Alleen het feit dat een trope veel gebruikt wordt betekent niet per se dat-ie in diskrediet is. (Neem maar eens een kijkje naar Overgedoseerde Tropes. Velen daarvan zijn zelfs vandaag de dag nog even populair als vroeger.)
  5. Een trope kan in sommige werelddelen volgens het algemene publiek daar in diskrediet geraakt zijn, maar in andere regio's niet. Dat komt vaak door de veelal afwijkende intellectuele en morele verplichtingen tussen culturen. Voorbeeld: de trope Jij Hoort Thuis In De Keuken is aanstootgevend voor het gros van de moderne Westerlingen, maar mensen in Afrikaanse en Aziatische landen zetten er veel minder vraagtekens bij. Zelfs in het Westen is het pas van de laatste paar jaar dat volgens de bevolking zo'n uitspraak echt niet meer kan.
Advertisement:

Alomtegenwoordige Tropes geraken nimmer in diskrediet, vooral omdat die tropes zo ingebakken zitten in het verhaalvertelproces dat ze nooit gezien zullen worden als irritante clichés.

Zie ook:

  • Water naar de Zee-Trope, waarbij subversies of parodieën van een bepaalde trope vaker voorkomen dan dat de trope serieus gebruikt wordt.

Vergelijk met Meme In Diskrediet.


[Engels: Discredited Trope]

Alternative Title(s): Discredited Trope

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report