Follow TV Tropes

Following

Nl / Sarcasmemodus

Go To

Simpel gezegd: tekst markeren om sarcasme aan te duiden.

Zelfs in spreektaal valt sarcasme niet altijd makkelijk over te brengen. Sommige mensen zien het gewoon niet. Sommige mensen kunnen het gewoon niet uiten. In schrijftaal is het nog erger. Hoewel het bij tekstschrijven geen goed idee is om te laten merken hoe je je voelt door dat botweg te zeggen, is het soms nodig om emoties aan te duiden zoals sarcasme.

Sarcasmemodus is Ouder Dan Radio: het ironieteken, , werd in de 19e eeuw voorgesteld. Sindsdien maakte het z'n opwachting in strips, meestal in de vorm van een andersoortige belijning van de spraakballon (gekarteld, druipend, of voorzien van ijspegeltjes) of een ander lettertype dan normaliter gebruikt wordt.

Sarcasmemodus wordt op het internet op vele verschillende manieren aangeduid. Bijvoorbeeld:

Sarcasmemodus aan Dus je kunt GEEN stemvervormingen horen in teksten? sarcasmemodus uit

Dit wordt ook vaak in een Faux Computer Code-vorm gedaan; <sarcasme> (...) </sarcasme>. Vaak gebruiken mensen online echter alleen de laatste tag. Dit wordt vaak als beledigend ervaren, van tevoren aankondigen dat je sarcastisch bent, en och och, wat zou het toch een blamage zijn als jij beledigd zou zijn, of niet? </sarcasme> Recentelijk is dit nog verder afgekort tot een enkele /s aan het eind van een sarcastische tekst.

Sommige mensen tonen sarcasme door nadruk te leggen op bepaalde woorden, zoals in de spreektaal, vaak door dat deel schuingedrukt te maken. Weer anderen gebruiken gewoon woorden die niet vaak gebruikt worden in spreektaal, zoals "Och sjeeminee toch, echt waar?", "Jeéétje, dat had ik nóóit geraden" en "Gut-o-gut, wat slim van jou." aNdeReN sTeLlEn EeN saRcAsTisCh FonT vOoR.

Aanhalingstekens of Sneer™ kunnen ook als voorbeelden worden gezien. Idem voor hoofdletters gebruiken om spotachtig te beweren dat er serieuze zaken worden besproken.

Mensen hebben te neiging te potholen naar deze pagina telkens als ze sarcasme gebruiken. Ons advies is dat je, voordat je dit doet, je afvraagt of de sarcasme duidelijk is zonder Pothole. Zo ja, vraag jezelf dan af of er dan wel een reden is om hierheen te potholen. Je potholet immers ook niet naar Oprechtheidsmodus telkens als je iets zegt wat je meent.

Vergelijk en contrasteer met Humormodus.


[Engels: Sarcasm Mode]

Alternative Title(s): Sarcasm Mode

Top