Follow TV Tropes

Following

Nl / Identificeerbare Troper

Go To

Een persoon die het inlogformulier heeft gebruikt dat is gekoppeld aan de rechterkant van de kopbalk om een ​​account aan te maken.


[Engels: Known Troper]

Alternative Title(s): Known Troper

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report