Follow TV Tropes

Following

Nl / Ho La Di Gay
aka: Ho Yay

Go To

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/hoyay2_809_8091.jpg
Advertisement:

Momentjes in de plot, de gesprekken tussen personages, hun gedrag en dergelijke die fans van de show maar al te graag als homo-erotisch interpreteren.

Deze trope komt waarschijnlijk van vroeger, toen het taboe rond homoseksualiteit groot genoeg was dat elk homopaar aangezien werd als een Crack Pairing. Als twee personages van hetzelfde geslacht erg intiem werden bij elkaar, dan nam het publiek gewoon aan dat de twee gewoon erg goede vrienden zijn. Als auteurs erg expliciete verwijzingen maakten naar homoseksualiteit, dan lachte het publiek dit gewoon weg aangezien ze het absurd vonden.

Homoseksualiteit wordt nu echter meer en meer geaccepteerd door de maatschappij. Daardoor kregen auteurs de mogelijkheid om werken met homoseksuele personages zonder censuur te publiceren, waardoor onze media erg veranderd zijn. Vandaag de dag zijn er Yaoi Fans en Yuri Fans die zowat elke interactie tussen personages als homoseksueel interpreteren. Dat doen ze ook voor personages wiens geaardheid nooit vermeld wordt en zelfs voor personages die volgens de auteur zelf hetero zijn. In dat laatste geval kan de auteur geïrriteerd raken als fans blijven vastklampen aan hun theorieën.

Advertisement:

Natuurlijk spelen culturele verschillen hier een grote rol. In welke mate fysieke intimiteit tussen twee vrienden geaccepteerd wordt verschilt nogal, zowel tussen tijdperken als tussen nationaliteiten. Als twee personages zoenen en knuffelen dan kan een lezer uit een ouder tijdperk dit als doodnormaal zien, terwijl een hedendaagse lezer dit erg erotisch vindt. Bijzonder is dat pas in de tweede helft van de 19de eeuw het concept van een intieme doch platonische liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht in onbruik raakte.

Wanneer dit met opzet gedaan wordt, dan hebben we Homoerotic Subtext, Implied Love Interest of Ship Tease. Deze trope wordt ook wel eens Ho La Di Bi genoemd wanneer het over twee vrouwen gaat.

Een gerelateerde trope is Foe Yay, waarbij zelfs rivalen of aartsvijanden deze behandeling krijgen door fans (of de schrijvers). De kans dat dit gebeurt is groter als de twee vroeger vriendschappelijker waren of indien een van de twee geobsedeerd is door de andere. In Fan Fic is dit de directe oorzaak van veel Slash Fic.

Advertisement:


[Engels: Ho Yay]

Alternative Title(s): Ho Yay, Ho La Di Bi

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report