Follow TV Tropes

Following

Nl / Haiku-Wiki

Go To

Beknopt zijn is leuk.
Poëzie fenomenaal.
Maar Haiku vooral.

Voor deze dichtvorm
een complete Naamruimte.
Let goed op de vorm:

Vijf aan het begin.
Dan zeven lettergrepen.
Eindig met nog vijf.

Op deze wiki
staan van tienduizenden Tropes
bergen voorbeelden

Dus welkom allen!
Het verpest onze levens
Maar het is wel leuk.\\

Klik voor een volledige lijst van pagina's in deze naamruimte hier voor de Engelse, en hier voor de Nederlandse.

Advertisement:

[Engels: Haiku-Wiki]
Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report