Follow TV Tropes

Following

Nl / Gedrukte Media

Go To

Werken gemaakt van inkt en papier. Hoewel deze categorie refereert aan de drukpers die de fysieke media heeft gedomineerd, vallen massa-kopiewerken uit de tijd van voor de drukpers hier ook onder. Denk bijvoorbeeld aan met de hand gedupliceerde verlichte manuscripten.

Zie ook tropes over gedrukte media.


Gedrukte Media:

 • Billboards
 • Gezelschapsspellen (alleen de borden, kaarten, enzovoort)
 • Kranten
 • Krantenstrips
 • Literatuur
   Advertisement:
  • Light novels
 • Prentenboeken
 • Schoolstudiemedia
 • Stripboeken
 • Tijdschriften
  • Opiniebladen


[Engels: Print Media]

Alternative Title(s): Print Media

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report