Follow TV Tropes

Following

Hu / Wanted

Go To

Keménycsávók és Tökös Csajok kanyarodó golyókat lövöldözve hajtják végre egy szövőszék utasításait.

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report