Follow TV Tropes

Following

He / Home Page

Go To

אז במה מדובר?

וויקי זה הינו קטלוג של המוסכמות, הטריקים וההרגלים בכתיבת סיפורת בכל מדיום.

מוסכמות, באנגלית Tropes, הינן הרגלים ודרכי חשיבה שהקהל כבר אימץ לעצמו, הציפיות שכבר יושבות אצלו בראש. ציפיות אלו יכולות לבוא לעזרתם של סופר או תסריטאי. בגדול, מוסכמות אינן קלישאות. המילה קלישאה משמעה "רעיון נדוש שכבר הובע פעמים רבות ואין בו כל חידוש, שמשמעותו נשחקה מרוב שימוש ולכן איבד מעוצמתו". במילים אחרות, משעמם ולא חשוב. אנחנו לא מחפשים כאן נושאים משעממים שאינם חשובים. מטרתנו היא לזהות מוסכמות ולשחק איתן, לא לצחוק עליהן.
Advertisement:

הוויקי נקרא TV Tropes מאחר והתחלנו עם טלוויזיה. בתוך כמה שנים הרחבנו את מבטנו והתחלנו לכלול מדיות נוספות. המוסכמות המופיעות כאן אינן בלעדיות לטלוויזיה. הן משקפות את ראיית העולם האנושית בכללותה. מאחר ורוב האמנות, במיוחד אמנות פופולרית, עושה ככל יכולתה כדי להציב מראה לחיים, ניתן לזהות מוסכמות בכל מקום סביבנו.

אנחנו לא וויקיפדיה. אנחנו הרבה פחות רשמיים. אנחנו מעודדים שפה קולחת ומחשבה מקורית. אין צורך להצדיק את חשיבותו של נושא, ואין צורך להביא מקורות. אם הנושא שהעלת לא יצבור עדויות נוספות בזכות קסם הוויקי, הוא פשוט יגסוס וימות. עד אז, הוא יהיה זמין מאינדקס המוסכמות הראשי, כמו כולם.
Advertisement:

את קהילת הטרופרים (מוסכמונים? כן, בסדר) אפשר למצוא ב-Troperville, שם למעלה בצד שמאל.

צאו לדרך, וקריאה נעימה!


Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report