Follow TV Tropes

Following

Fr ROT 13 / Page d'Accueil
aka: Home Page

Go To

Ovrairahr Purm GI Gebcrf !

Qr dhbv n cneyr ? Pr jvxv rfg ha pngnybthr qr gbhf yrf gehpf rg nfghprf qr y'pevgher qr svpgvba. Abhf cybatrbaf qnaf yrf ragenvyyrf qrf uvfgbverf rg ra rkgenlbaf yn fhofgnagvsvdhr zbryyr cbhe ibger cyhf tenaq cynvfve.

Yrf fpuznf ("gebcrf" ra natynvf) fbag yrf yzragf epheeragf rg pbairagvbaaryf pbzzhaf nhk hierf qr svpgvba : ha nhgrhe crhg ger crh cef fe dhr fba choyvp yrf erpbaangen. Ra taeny, yrf fpuznf ar fbag cnf qrf pyvpuf. Ha Pyvpur qfvtar ha yzrag "fgebglc rg raahlrhk" : abhf ar purepubaf cnf nibve qrf negvpyrf raahlrhk. Abhf fbzzrf y cbhe erpbaanger prf fpuznf rg wbhre nirp, cnf cbhe abhf ra zbdhre.

Pr jvxv f'nccryyr GI Gebcrf cnepr dhr fn irefvba natybcubar bevtvanyr n pbzzrap cne f'vagerffre nhk fevrf gy. Nh svy qrf naarf, abger punzc q'ghqr f'rfg ynetv cbhe vapyher qr abzoerhk nhgerf zqvnf. Prf fpuznf genafpraqrag yn fvzcyr gyivfvba : vyf rkvfgrag nhffv qnaf yn ivr, pbzzr ibhf cbheerm yr pbafgngre. gnag qbaa dhr y'rffragvry qrf negf, ra cnegvphyvre yrf negf cbchynverf, rffnvr qr ersygre nh zvrhk yn enyvg, prf fpuznf crhirag nccnenger crh cef cnegbhg. Abhf yrf ibhybaf gbhf.

Oba, rg p'rfg dhbv ha jvxv ? Ha jvxv rfg ha fvgr jro b a'vzcbegr dhry hgvyvfngrhe crhg pere qr abhiryyrf cntrf, zbqvsvre yrf rkvfgnagrf, pere qrf yvraf rager ryyrf, rg snver qrf erpurepurf qnaf yr fvgr. Ibhf cbhirm zzr zbqvsvre prggr cntr, fv ibhf ibhyrm. n crhg cnenger genatr, znvf p'rfg ha bhgvy gef chvffnag rg syrkvoyr cbhe ceraqer qrf abgrf rg pbyynobere fhe yr jro. Gbhg pr dhr abhf qrznaqbaf, p'rfg qr ibhf pbzcbegre qr znaver erfcbafnoyr nirp prf cbhibvef rg qr fhvier abf dhrydhrf etyrf rg pbafvtarf.

Abhf ar fbzzrf cnf Jvxvcqvn. Abhf fbzzrf ornhpbhc zbvaf sbezryf. Gbhg Rfg Oba Qnaf Yr Jvxv rg nhphar fbhepr a'rfg erdhvfr. Fv ibger negvpyr ar erphrvyyr nhphar pbasvezngvba ivn yn Zntvr Qh Jvxv, vy fr pbagragren qr qceve whfdh' zbheve. Q'vpv y, vy erfgren npprffvoyr ivn y'vaqrk cevapvcny qrf fpuznf. Abhf rapbhentrbaf yn syhvqvg qh grkgr rg yn crafr bevtvanyr (rg abhf ar abhf bccbfbaf cnf qrf pbzzragnverf npvqrf bppnfvbaaryf, nh cnffntr). Pregnvaf q'rager abhf fbag nffrm fbhepvyyrhk fhe yn tenzznver, znvf p'rfg cne che nzbhe qr yn oryyr cebfr. Nyyrm, nzhfrm-ibhf ovra.

Pr jvxv rfg har nvqr pbafvqenoyr cbhe yrf nhgrhef purepunag qrf vqrf. Pbafhygrm abger Obgr bhgvyf Cbhe Nhgrhef cbhe cyhf qr qgnvyf.

Prggr irefvba senapbcubar qh fvgr rfg rapber vapbzcygr ; abhf ibhf pbafrvyybaf pbzzrapre cne rkcybere yrf Fpurznf Qr Fpurznf, chvf yrf Fpurznf Yrtraqnverf : prf fpuznf sbag cnegvr qh ibpnohynver pbhenag qh fvgr, rg fbag rffragvryf yn pbzceurafvba qr abzoerhfrf qvfphffvbaf.

Ninag qr genqhver ha fpuzn rg qr yhv qbaare ha abz senanvf, nffherm-ibhf dh'vy a'rfg cnf qw yvfg qnaf yr Qvpgvbaanver Cebivfbver.

Yn irefvba natybcubar qvfcbfr tnyrzrag q'ha bhgvy cbhe fhttere qr abhirnhk fpuznf (snvgrf har erpurepur ninag, dhnaq zzr) rg q'ha sbehz.


Alternative Title(s): Home Page

Top