Follow TV Tropes

Following

Creator / Shanghai Animation Film Studio

Go To

Shanghai Animation Film Studio (上海美術電影製片廠), also known as SAFS (美影廠), is an animation studio located in China, founded in 1957. It frequently collaborates with Shanghai Yi Li Mei Animation (上海億利美動画); both studios' work will be listed in this article.

Shows/movies animated by Shanghai Animation Film Studio:

    open/close all folders 
    Original productions 
 • Bai ge dao (aka Pigeon Island)
 • Ban ye ji jiao
 • Bao lian deng (aka Lotus Lantern)
 • Cowboy's Flute, The
 • Da nao tian gong (aka The Monkey King)
 • Farm House 81 (aka Hatched)
 • Ge chang zong lu xian
 • Hei mao jing zhang zhi fei cui zhi xing (aka Mr. Black: Green Star'')
 • Jin hou xiang yao
 • Lu ling
 • Ma lan hua (aka The Magic Aster)
 • Mei miao de yan se
 • Nezha nao hai (aka Nezha Conquers the Dragon King)
 • Qiang shang de hua
 • Space Hip Hop Duck (with Sunwoo Entertainment)
 • Wo Shi Da Xiong Mao (aka Happy Panda)
 • Xiao ke dou zhao ma ma

    Anime 
 • Ashita e Free Kick [SAFS] (In-Between and Finish Animation)
 • Astro Boy [Yi Li Mei] (2003 series; Key Animation)
 • Black Jack [Yi Li Mei] (Key and In-Between Animation)
 • The Day the Earth Moved [Yi Li Mei] (1997 movie; Animation Production Assistance)
 • Harukanaru Toki no Naka de [Yi Li Mei] (2nd OVA; Key, In-Between and Finish Animation for episode 3)
 • Idol Densetsu Eriko [SAFS] (In-Between Animation for episodes 40, 42, 44 and 48)
 • Idol Tenshi Yokoso Yoko [SAFS] (In-Between and Finish Animation)
 • Legend of Heavenly Sphere Shurato [SAFS] (In-Between and Finish Animation)
 • Mad Bull 34 [Yi Li Mei] (In-Between and Finish Animation)
 • NG Knight Lamune & 40 [SAFS] (In-Between and Finish Animation)
 • Run [Yi Li Mei] (Animation Production Assistance)
 • Shōnan Bakusōzoku [Yi Li Mei] (Production Cooperation for episode 11)

    Western work 
 • Animen: The Galactic Battle
 • Baby Folies [Yi Li Mei]
 • Caillou [Yi Li Mei] (season 3, replacing SMEC Media and Entertainment and Morning Sun)
 • Care Bears (1980s) [SAFS] (additional production facility in season 4)
 • Fünf Wochen im Ballon (aka Five Weeks in a Balloon)
 • Kangaroo Creek Gang [SAFS]
 • Ketchup: Cats Who Cook [Yi Li Mei]
 • Keraban's Fantastic Journey
 • La Grande Chasse de Nanook [Yi Li Mei]
 • Long Ago and Far Away: Noah's Ark (DTV) [SAFS]
 • Merlin and the Dragons (TV Movie) [SAFS]
 • Miss Mallard Mystery, A [SAFS]
 • Nightingale, The (TV Movie) [SAFS] (Co-production with Atkinson Film-Arts)
 • Nightmare Ned [Yi Li Mei] (Additional facility)
 • Reynard the Fox (TV Movie) [SAFS]
 • Robinson et Compagnie [SAFS]
 • Simon in the Land of Chalk Drawings (2002) [SAFS]
 • Sweet and Sour (short) [SAFS]
 • Toothbrush Family, The [SAFS]
 • Tracey McBean [SAFS]

Unconfirmed

Top