Follow TV Tropes

Following

Characters / BB Senshi Sangokuden

Go To

https://static.tvtropes.org/pmwiki/pub/images/bbgundamsangokuden.jpg
BB Senshi Sangokuden unites the characters of Romance of the Three Kingdoms with the mecha of the Mobile Suit Gundam multiverse - nearly every character is represented by a Mobile Suit, with related characters often depicted as related mecha.
Advertisement:
    open/close all folders 

    Shou 
(represented by Seiryu)

Ryuubi Gundam (Liu Bei)

Voiced by: Yuuki Kaji

Kan-U Gundam (Guan Yu)

Voiced by: Hiroki Yasumoto

Chouhi Gundam (Zhang Fei)

Voiced by: Masayuki Katou

Koumei Re-GZ (Zhuge Liang)

Voiced by: Kazutaka Ishii

Kanpei Gundam (Guan Ping)

Voiced by: Rika Komatsu

Shuusou Doven Wolf (Zhou Cang)

Voiced by: Masuo Amada

Chou-un Gundam (Zhao Yun)

Voiced by: Yuuki Ono

Bachou Blue Destiny (Ma Chao)

Voiced by: Mutsumi Tamura

Kochu Gundam (Huang Zhong)

  • Homage to the RX-178 Gundam mk. II
  • IKEA Weaponry (his weapons and equipment combine in several different ways)
  • Running Gag (his comic opens with Chouhi and Koumei making cracks about his age)

Kyou-I F91 (Jiang Wei)

Kousonsan EZ-8 (Gongsun Zan)

Voiced by: Satoru Inoue

    Gou 
(represented by Byakko)

Sonken Gundam (Sun Quan)

Shuuyu Hyakushiki (Zhou Yu)

Voiced by: Daisuke Hirakawa

Sonshoukou Gerbera (Sun Shang Xiang)

Voiced by: Akemi Kanda

Sonsaku Physalis (Sun Ce)

Voiced by: Riki Kitazawa

Sonken Zephyrantes (Sun Jian)

Voiced by: Takashi Nagasako

Kougai Gouf (Huang Gai)

Voiced by: Naoki Imamura

Ryomou Dijeh (Lu Meng)

Voiced by: Masakazu Morita

Kannei Kampfer (Gan Ning)

Voiced by: Takuma Terashima

Rikuson Zetaplus (Lu Xun)

Voiced by: Hiro Shimono

Taishiji Dom (Taishi Ci)

Voiced by: Masato Funaki

Kogetsuei Gun-EZ (Huang Yueying)

Voiced by: Yu Shimamura

Teifu GM Custom, Kantou GM Cannon II, Somo Powered GM (Cheng Pu, Han Dang, Zu Mao)

     Giga 
(represented by Suzaku)

Sousou Gundam (Cao Cao)

Voiced by: Kenji Nomura

Kakouton Giros (Xiahou Dun)

Voiced by: Shigeo Kiyama

Kakouen Daras (Xiahou Yuan)

Voiced by: Takayuki Fujimoto

Shiba-I Sazabi (Sima Yi)

Voiced by: Keiichi Nakagawa

Ten-I Asshimar (Dian Wei)

Voiced by: Ryu Yamaguchi

Chouryou Gelgoog (Zhang Liao)

Voiced by: Tomoyuki Higuchi

Choukou Zaku III (Zhang He)

Voiced by: Ryo Iwasaki

Jyokou Serpent (Xu Huang)

Voiced by: Hiromu Miyazaki

Souhi Gundam (Cao Pi)

Kakuka Virsago (Guo Jia)

Voiced by: Hisayoshi Suganuma

Shiba-En Zaku II (Sima Yan)

Shiba Shi Penelope (Sima Shi)

Shiba Shou Xi (Sima Zhao)

     Toutaku Forces 
(represented by Genbu)

Toutaku Zaku (Dong Zhuo)

Voiced by: Tetsuo Komura

  • Beard of Evil
  • Big Bad
  • Eyepatch of Power
  • Homage to the Black Tri-Stars MS-05 Zaku mk. I
  • More Dakka (six cannons on his shoulders. Just because.)
  • Power Floats (the primary effect of the Gyokuji on him, apart from firing up aforesaid shoulder cannons. The model kit's instructions even point out his battle stand compatibility in order to simulate this.)

Ryofu Tallgeese (Lu Bu)

Voiced by: Atsushi Miyauchi

Chousen Qubeley (Diao Chan)

Voiced by: Ayumi Tsunematsu

Kouchun Vayeate (Gao Shun) and Chinkyu Mercurius (Chen Gong)

Voiced by: Hiromu Miyazuki (Vayeate) and Mizuki Takamura (Mercurius)

Kayuu Zanneck (Hua Xiong)

Voiced by: Hiroaki Ishikawa

Koshin Gyan (Hu Zhen)

Voiced by: Rikiya Koyama

Advertisement:

     Nanban, the Southern tribes 

Moukaku Gundam (Meng Huo)

Shukuyuu Gundam (Zhu Rong)

     Enshou/Enjutsu Forces 

Enshou Bawoo (Yuan Shao)

Voiced by: Yosuke Akimoto

Enjutsu Zssa (Yuan Shu)

Voiced by: Masaaki Ohkura

Bunshu Gazu-L (Wen Chou) and Ganryou Gazu-R (Yan Liang)

Voiced by: Hiromi Sugino (Gazu-L) and Ryou Sugisaki (Gazu-R)

Sojyu R-Jarja (Ju Shou)

Voiced by: Shigeo Kiyama

Kirei Hamma Hamma (Ji Ling)

Voiced by: Kiyoshi Katasunuma

     Others 

Kousonsan EZ-8 (Gongsun Zan)

Voiced by: Satoru Inoue

Choukaku Pallas Athene (Zhang Jiao), Choubou Bolinoak-Samaan, Chouryo Messala

Voiced by: Hiroshi Shirokumi (Pallas Athene), Hiroaki Ishikawa (Bolinoak-Samaan), and Takahiro Mizushima (Messala)

Kouten The.O

Voiced by: Hiroshi Shirokuma, Hiroaki Ishikawa, and Takahiro Mizushima

Shuu Neue Ziel

Kouseki Turn X (Xiang Yu)


Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report