Follow TV Tropes

Sandbox: Digimon Top Partner

Go To

At issue:

From Agumon to ...Agumon, Digimon has had a diverse assortment of Digimon partners, some with a single personality, some that change on digivolution, or some that change with age.

Vote for your favorite partner here! Vote up who you liked and down who you disliked.

Please the Rookie stage (or other stage they spend the most time in), as well as who they are the partner to.

Showing 42 of 42. Hide items with lower scores.


Takato's Guilmon


Rika's Renamon


Impmon (Ai & Mako's Impmon)


Taiki's Shoutmon


Henry's Terriermon


Marcus's Agumon


Kari's Gatomon


Jeri's Leomon


Zeromaru (Taichi's partner)


Joe's Gomamon


Ken's Wormmon


Tai Kamiya's Agumon


Izzy's Tentomon


Nene's Sparrowmon


Matt's Gabumon


T.K.'s Patamon


Ryo's Cyberdramon


Kenta's MarineAngemon


Thomas's Gaomon


Keenan's Falcomon


Omnimon (Hideto's partner)


Davis' Veemon


Suzie Wong's Lopmon


Kazu's Guardromon


Yoshino's Lalamon


Kristy's Biyomon


Yuu's Damemon


Bun (Kentarou's partner)


Tsurugi's Agumon


Shou's Peckmon


Ryoma's Quartzmon


Alice McCoy's Dobermon


Yuu's Gaomon


Ami's Pichimon


Sora's Biyomon


Mimi's Palmon


Nene's Minervamon


Kiriha's Greymon


Cody's Armadillomon


Yolei's Hawkmon


Kiriha's Mailbirdramon


Tagiru's Gumdramon


Top