Follow TV Tropes

Following

History Nl / MeerDanOnmogelijk

Go ToDeze trope gaat over gebeurtenissen en niet over personages. Verwar dit niet met RuleOfCool (in dit geval is de Nl/SuspensionOfDisbelief van kracht omdat de gebeurtenis nu eenmaal cool is).

to:

Deze trope gaat over gebeurtenissen en niet over personages. Verwar dit niet met RuleOfCool Nl/RegelVanCool (in dit geval is de Nl/SuspensionOfDisbelief van kracht omdat de gebeurtenis nu eenmaal cool is).


Deze trope gaat over gebeurtenissen en niet over personages. Verwar dit niet met RuleOfCool (in dit geval is WillingSuspensionOfDisbelief van kracht omdat de gebeurtenis nu eenmaal cool is).

to:

Deze trope gaat over gebeurtenissen en niet over personages. Verwar dit niet met RuleOfCool (in dit geval is WillingSuspensionOfDisbelief de Nl/SuspensionOfDisbelief van kracht omdat de gebeurtenis nu eenmaal cool is).

Added DiffLines:

%%
%%
%%
%%
%%Note: If you came to this page from a pothole used for exaggeration or 'awesome' or something that sounded like UpToEleven, it is incorrect. Please remove it.
%%
%%
%%
%%

->''"Ga voorbij het onmogelijke en schop de rede aan de kant! Zo doet Team Gurren dat!"''
-->-- '''Kamina''', ''Anime/TengenToppaGurrenLagann''
%%
%% One quote is sufficient. Please put extras on the quotes tab.

"[[ThisCannotBe Maar dat is onmogelijk!]]"


Nee hoor, helemaal niet. Deze trope gaat over alle gebeurtenissen die door de grenzen van een serie heen breken. In het [[RealLife echte leven]] kan dit natuurlijk niet, maar de regels zijn in fictie wel wat [[TheoryofNarrativeCausality losser]]. Het is immers de auteur die de regels bepaalt. Merk op: als iemand plots kan [[{{Flight}} vliegen]] terwijl niemand anders dit kan, dan is dat niet deze trope. Dat is AppliedPhlebotinum, FunctionalMagic of een andere trope die over de krachten van personages gaat. Magie gebruiken om te vliegen kan natuurlijk niet in het echte leven, maar het is immers goed mogelijk dat het wel kan volgens de interne regels van het verhaal.
Deze trope gaat dus uitsluitend over gebeurtenissen die ook volgens de regels van de serie onmogelijk zijn. Hou de trope LikeRealityUnlessOtherwiseNoted in het achterhoofd wanneer je voorbeelden voor deze trope probeert te bedenken.

Een personage doet in feite iets dat Meer Dan Onmogelijk is wanneer hij het onaanraakbare aanraakt of het onbreekbare breekt.

Een IdiotHero, die de regels niet kent, kan dit klaarspelen. Iets meer dan onmogelijk doen kan dus AchievementsInIgnorance zijn. Het kan natuurlijk ook een zorgvuldig voorbereide karwei zijn, waarbij de personages via AwesomeByAnalysis de regels proberen te breken. [[Administrivia/TropesAreFlexible Dit zijn slechts enkele voorbeelden; er zijn er natuurlijk nog meer]]. Wanneer iemand iets Meer Dan Onmogelijk doet, dan is de kans groot dat een ander personage in pure verbazing [[HowIsThatEvenPossible “Hoe is dat in vredesnaam mogelijk???”]] schreeuwt.

Meer Dan Onmogelijk is anders dan UpToEleven op twee manieren. 1.) Het overtreffen van een vorig maximum is hier niet per se de motivatie. 2.) De gebeurtenis of actie is hier ''letterlijk'' onmogelijk in plaats van gewoon een graad hoger dan het huidige niveau. Een voorbeeldje maakt veel duidelijk. Stel dat Alice een klap verkoopt aan Bob en Bob deinst hierdoor terug. Bij UpToEleven zou Bob [[PunchedAcrossTheRoom door de kamer vliegen]]. Bij Meer Dan Onmogelijk zou de klap van Alice Bob ''terug in de tijd'' sturen. UpToEleven is dus gewoon een sterkere mep, terwijl het bij Meer Dan Onmogelijk niet echt gaat om kracht.

De definitie van deze trope was vroeger “een serie overtreft zichzelf opnieuw en opnieuw”. Deze trope heet nu SerialEscalation.

Deze trope gaat over gebeurtenissen en niet over personages. Verwar dit niet met RuleOfCool (in dit geval is WillingSuspensionOfDisbelief van kracht omdat de gebeurtenis nu eenmaal cool is).

Zie EpicFail voor een persoon die extreem hard faalt in een of andere taak. Zie BrokeTheRatingScale of FMinusMinus voor personages die bijvoorbeeld 12/10 scoren of op een of andere manier een negatieve score behalen.

Vergelijk met de verschillende ScrewThisIndexIHaveTropes. Deze gaan eerder over het breken van ''sociale'' regels en normen in plaats van fysieke regels.

Deze trope is een schending van InternalConsistency. Het zal dan ook niet bestaan in verhalen die NegativeContinuity hebben, want een verhaal heeft een sterke consistentie en continuïteit nodig vooraleer er een van beiden geschonden kan worden. WrongContextMagic is een subtrope waarbij een personage plots magie kunnen gebruiken die niet past binnen de lokale regels. Contrasteer dit met MagicAIsMagicA: bij deze trope voldoen zelfs bovennatuurlijke krachten aan regels die niet gebroken kunnen worden.

[[noreallife]]
----
[Engels: BeyondTheImpossible]
[[source:En:BeyondTheImpossible]]

Showing 3 edit(s) of 3

Top

How well does it match the trope?

Example of:

/

Media sources:

/

Report