YMMV Big Guy And Rusty The Boy Robot Discussion

Collapse/Expand Topics
 

Collapse/Expand Topics
http://tvtropes.org/pmwiki/remarks.php?trope=YMMV.BigGuyAndRustyTheBoyRobot