YMMV / Will Ferrell


http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/YMMV/WillFerrell